7.3.13

Giữa người và người


- Trích từ cuốn sách Lời bộc bạch của một thị dân.
- Photo by me


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét