28.6.11

Một Sự Khởi Đầu Mới

Just because everything is different doesn't mean anything has changed - Irene Peter
 Lại một lần nữa, cuộc đời mình bắt đầu chuyển sang một hướng đi khác, vẫn chưa thật sự biết nó tốt đẹp hơn hay còn gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng mình vui bởi mình mình thành sự thay đổi, mình thích thách thức và đây chính xác là những gì mình đang cần lúc này.

Mọi thứ vẫn còn đang ở trước mắt và để đánh dấu cho sự khởi đầu mới lần này, blog blogspot này đã được ra đời. Tự hứa với bản thân rằng lần này sẽ chăm sóc nó tốt hơn! Chắc chắn là như vậy!