22.8.13

Sáng tạo

Sáng tạo là phải như vậy nè! Chỉ từ những công nghệ sẵn có, đơn giản để tạo nên một trải nghiệm thật tốt đối với sản phẩm, tạo nên động lực mua hàng. Nói cho cùng, làm quảng cáo, làm marketing thì mục đích tối hậu là phải giúp công ty bán được hàng. Dù có sáng tạo đến mức nào thì cũng nên biết giới hạn của nó.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét